Zawiercie

strona główna wróć

Protokoły z głosowania z sesji nadzwyczajnej 21.04.2020 r. 2020-04-27 Referat Biura Rady

wyślij na e-mail

Protokoły

Wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.pdf

Wniosek Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2027.pdf

Wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie o zdjęcie z porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf

Wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie o zdjęcie z porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Alkokolizmowi.pdf

Wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie o zdjęcie z porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

Wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie o zdjęcie z porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu.pdf

Wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie o zdjęcie z porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie.pdf

Przyjęcie porządku po wprowadzonych zmianach..pdf

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r. - DRUK NR 322A..pdf

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r. - DRUK NR 333..pdf

Uchwał w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kompostowniki.pdf

Uchwałay w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

Wniosek radnego Michała Myszkowskiego.pdf

Wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zawierciu.pdf

uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 5872020 Prezydenta Miasta Zawiercie.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane