Zawiercie

strona główna wróć

Protokoły z głosowania na sesji 30.04.2020 r. 2020-05-04 Referat Biura Rady

wyślij na e-mail

Protokoły

Zatwierdzenie porządku obrad.pdf

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.1.pdf

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta. 2.pdf

Wniosek Przewodniczącej Rady w sprawie zmiany WPF.pdf

Wniosek radnej Ewy Mićka w sprawie zmiany WPF.pdf

Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2020 - 2027.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf

Uchwała - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

Uchwała - Program Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

Uchwała - Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r..pdf

Uchwała w sprawie zmiany zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.pdf

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

Uchwały w sprawie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane