Zawiercie

strona główna wróć

Protokoły z głosowania z sesji 30 czerwca 2021 r. 2021-07-12 Referat Biura Rady

wyślij na e-mail

Protokoły

Budżet Obywatelski.pdf

Miejscowy plan zagospodarowanie - rejon Obrońców Poczty Gdańskiej.pdf

Określenie średniej ceny jednostki paliwa.pdf

Pomoc finansowa dla miejscowości Nowa Biała.pdf

Powołanie Rady Młodzieżowej.pdf

Przekazanie skargi.pdf

Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

Ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.pdf

Ustalenie wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku.pdf

Utworzenie Zawierciańskiego Klastra Energii.pdf

Wniosek formalny radnego Henryka Móla o odesłanie projektu uchwały do Komisji Społecznej.pdf

Wniosek merytoryczny radnej Pauliny Pietras.pdf

Wniosek radnego Przemysława Trepki dot. zdjęcia z porządku obrad uchwały dot. opłat za Żłobek.pdf

Wystąpienie Gminy Zawiercie z Jurajskiej Organizacji Turystycznej.pdf

Zatwierdzenie porządku obrad.pdf

Zbycie nieruchomości - obręb Blanowice.pdf

Zbycie nieruchomości - obręb Kosowska Niwa ul. Jaskółcza.pdf

Zbycie nieruchomości - obręb Kosowska Niwa.pdf

Zmiana Regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf

Zmiana uchwały dot. ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej.pdf

Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Miasta - terminy.pdf

Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Miasta rozszerzenie składu Komisji.pdf

Zmiana w budżecie 1..pdf

Zmiana w budżecie 2..pdf

Zmiana w budżecie 3..pdf

Zmiana w budżecie 4..pdf

Zmiana w budżecie 5..pdf

Zmiana w budżecie 6..pdf

Zmiana w budżecie 7..pdf

Zmiana w budżecie 8..pdf

Zmiana w budżecie 9..pdf

Zmiana w budżecie 10..pdf

Zmiana w budżecie 11..pdf

Zmiana w budżecie 12..pdf

Zmiana w budżecie 13..pdf

Zmiana w budżecie 14..pdf

Zmiana w budżecie 15..pdf

Zmiana w budżecie 16..pdf

Zmiana w budżecie 17..pdf

Zmiana WPF 2021 - 2027.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane