Zawiercie

strona główna wróć

Protokoły z głosowania z sesji 25 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 Referat Biura Rady

wyślij na e-mail

Protokoły z głosowania

Miejscowego planu zagospodarowania- ul. Hutnicza i Słowackiego.pdf

Nadania nazwy ul. Szlachecka.pdf

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie ponoszą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie.pdf

Przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Zawiercie na lata 2021-2030.pdf

Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Wniosek merytoryczny Przewodniczącej Rady dot. projektu uchwały DRUK NR 696.pdf

Wniosek merytoryczny radnego Dominika Janusa dot. projektu uchwały DRUK NR 718.pdf

Wniosek Prezydenta Miasta o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały _ DRUK NR 716.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Potok Blanówka.pdf

Zatwierdzenie porządku obrad po wprowadzonej zmianie.pdf

Zbycie nieruchomości - 16.1.pdf

Zbycie nieruchomości - 214.pdf

Zbycie nieruchomości - 1095.25.pdf

Zbycie nieruchomości - 1532.8.pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 1..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 2..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 3..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 4..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 5..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 6..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 7..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 8..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 9..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 10..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 11..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 12..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 13..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 14..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 15..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 16..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 17..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 18..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 19..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 20..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 21..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 22..pdf

Zmiany w budżecie miasta na 2021 r. 23..pdf

Zmiany w WPF na lata 2021 - 2027.pdf

Zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane