Zawiercie

strona główna wróć

Protokoły z głosowania na sesji w dniu 24 listopada 2021 r. 2021-11-30 Referat Biura Rady

wyślij na e-mail

Protokoły

Plan zagospodarowania dla ul. Lesnej i Paderewskiego.pdf

Podatek od nieruchomości na 2022 r..pdf

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach.pdf

Program współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi.pdf

Program Wychodzenia z Bedomności.pdf

Przystąpienie do planu zagospodarowania dla ul. Krzywej i Miejskiej.pdf

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec - Izba Wytrzeźwień.pdf

Wynagrodzenie Prezydenta Miasta.pdf

Wysokość diet i zwrotu kosztów pódróży służbowych dla radnych.pdf

Zamiana nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf

Zasady odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.pdf

Zbycie nieruchomości obręb Kosowska Niwa.pdf

Zbycie nieruchomości obręb Kromołów.pdf

Zbycie nieruchomości obręb Łośnice.pdf

Zbycie nieruchomości obręb Zawiercie 1.pdf

Zbycie nieruchomości obręb Zawiercie.pdf

Zgoda na bezprzetargowe wydzierżawienie.pdf

Zgoda na odpłatne nabycie na rzecz Gminy nieruchomości.pdf

Zmiana do porządku obrad 1.pdf

Zmiana do porządku obrad 2.pdf

Zmiana do porządku obrad 3.pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r. 4..pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r. 5..pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r. 6..pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r. 7..pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r. 8..pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r. 9..pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r. 10..pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r. 11..pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r. 12..pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r. 13..pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r. 14..pdf

Zmiany w WPF na lata 2021 - 2027.pdf

Zwolnienia od podatku leśnego na 2022.pdf

Zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2022.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane