Zawiercie

strona główna wróć

Protokoły z głosowania na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2021 r. 2022-01-04 Referat Biura Rady

wyślij na e-mail

Protokoły

Aktualizacja projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe.pdf

Autopoprawka do budżetu miasta na 2022 r..pdf

Autopoprawka do WPF na lata 2022- 2027 r.pdf

Budżet miasta na 2022 r..pdf

Nadania nazwy ulica Spokojna.pdf

Plan pracy komisji Rady Miejskiej na 2022 r.pdf

Plan pracy Rady Miejskiej na 2022 r.pdf

Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi - 2021 .pdf

Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi - 2022.pdf

Porządek obrad.pdf

Sprzedaż nieruchomośći gruntowej.pdf

Stawka dotacji przedmiotowej dla ZGM.pdf

WPF na lata 2022- 2027 r.pdf

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.pdf

Zbycia nieruchomości 78315.pdf

Zbycie nieruchomości 78825.pdf

Zbycie nieruchomości 78830.pdf

Zmaina WPF na lata 2021 - 2027.pdf

Zmiany w budżecie na 2021 r.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane