Zawiercie

strona główna wróć

Protokoły z głosowania z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.09.2021 r. 2021-10-07 Referat Biura Rady

wyślij na e-mail

Protokoły z głosowania

Miejscowy plan zagospodarowania obejmujący SAG - Obszar A.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przy ul. 11 Listopada.pdf

Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

Pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.pdf

Przystąpienia do planu zagospodarowania miasta w rejonie ul. Wschodniej i Grunwaldzkiej.pdf

Przystąpienia do planu zagospodarowania miasta w rejonie ul. Zbożowej.pdf

Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania obejmującego SAG - Obszar A.pdf

Wniosek merytoryczny Przewodniczącej Rady Miejskiej do projektu uchwały dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszeru rewitalizacji.pdf

Wniosek merytoryczny Przewodniczącej Rady Miejskiej do prpjektu uhały w sprawie zmiany WPF - druk nr 737.pdf

Wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości.pdf

Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.pdf

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych dotychczasowych dróg powiatowych.pdf

Zatwierdzenie porządku obrad po wprowadzonych zmianach.pdf

Zmiana porządku obrad 1.pdf

Zmiana porządku obrad 2.pdf

Zmiana porządku obrad 3.pdf

Zmiana porządku obrad 4.pdf

Zmiany w budżecie 5.pdf

Zmiana porządku obrad 6.pdf

Zmiana porządku obrad 7.pdf

Zmiany w budżecie 1.pdf

Zmiany w budżecie 2.pdf

Zmiany w budżecie 3.pdf

Zmiany w budżecie 4.pdf

Zmiany w budżecie 5.pdf

Zmiany w budżecie 6.pdf

Zmiany w budżecie 7.pdf

Zmiany w budżecie 8.pdf

Zmiany w budżecie 9.pdf

Zmiany w budżecie 10.pdf

Zmiany w budżecie 11.pdf

Zmiany w budżecie 12.pdf

Zmiany w budżecie 13.pdf

Zmiany w budżecie 14.pdf

Zmiany WPF na lata 2021 - 2027.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane