Zawiercie

strona główna wróć

Protokoły z głosowania na sesji 19 maja 2021 r. 2021-06-01 Referat Biura Rady

wyślij na e-mail

Protokoły

Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2020 r..pdf

Udzielenie wotum zaufania Prezydentowi Miasta.pdf

Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad.pdf

Wyrażenie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości.pdf

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania za 2020 r..pdf

Zatwierdzenie porządku obrad.pdf

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf

Zmiana WPF.pdf

Zmiany w budżecie 1..pdf

Zmiany w budżecie 2..pdf

Zmiany w budżecie 3..pdf

Zmiany w budżecie 4..pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane