Zawiercie

strona główna wróć

Wydział Inwestycji i Zamowień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - WIZP. 271.57.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - WIZP.271.57.2019
ZP.271.103.2018 Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.102.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 7 - nr postępowania ZP.271.92.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- ZP.271.80.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogloszenie o zamówieniu - robota budowlana
Ogloszenie o zamówieniu - usługi
Ogloszenie o zamówieniu - usługi