Zawiercie

strona główna wróć

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie 2020-04-23 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

wyślij na e-mail

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póżn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu  16 kwietnia 2020 r. do tut. organu wpłynęło odwołanie od decyzji znak: WZP.030.3.3.2018 z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie przywrócenia zagospodarowania nieruchomości do stanu poprzedniego, poprzez usuniecie z działek nr: 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie) składowanych materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego oraz poprzez usunięcie płyt betonowych i zaprzestanie wykorzystywania  działki nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) jako parkingu.

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), odwołanie wraz z aktami sprawy  zostało przekazane w dniu 23 kwietnia 2020 r. do organu II instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Zgodnie z art. 49 §2 wyżej powołanej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 23 kwietnia 2020 r.      

obwieszczenie.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane