Zawiercie

strona główna wróć

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap II.