Zawiercie

strona główna wróć

Protokoły z głosowania z sesji 24.06.2020 r. 2020-06-26 Referat Biura Rady

wyślij na e-mail

Protokoły z głosowania

Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku o projekt uchwały dot. zmian w budżecie miasta.pdf

Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o rozszerzenie porządku.pdf

Wniosek radne justyny Wesołowskiej o zmianę kolejności porządku 1..pdf

Wniosek radnej Justyny Wesołowskiej o zmianę kolejności porządku 2..pdf

Wniosek radnej Justyny Wesołowskiej o zmianę kolejności porządku 3..pdf

Wniosek radnej Justyny Wesołowskiej o zmianę kolejności porządku 4..pdf

Wniosek radnej Justyny Wesołowskiej o zmianę kolejności porządku 3..pdf

Zatwierdzenie porządku obrad po zmianach.pdf

Zmiana w budżecie miasta 1..pdf

Zmiana w budzecie miasta 2..pdf

Zmiana w budżecie miasta 3..pdf

Zmiana w budżecie miasta 4..pdf

Zmiana w budżecie miasta 5..pdf

Zmiana w budżecie miasta 6..pdf

Zmiana w budżecie miasta 7..pdf

Zmiana w budżecie miasta 8..pdf

Zmiany w budżecie miasta 9..pdf

Zmiana w budżecie miasta 10..pdf

Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad uchwały dot. zmian w budżecie.pdf

Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku o projekt uchwały dot. zmian w budżecie 1..pdf

Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwąły dot. zmian w budżecie 2..pdf

Zmiana WPF na lata 2020-2027.pdf

Przystąpienie do planu zagospodarowania - Kosowska Niwa.pdf

Przystąpienie do planu zagospodarowania - SAG - Obszar A.pdf

Określenie lokalnych standardów urbanistycznych.pdf

Średnia cena jednostkowa paliwa na r. sz. 2020 2021.pdf

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf

Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały dot. Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

Zmiana wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Zbycie nieruchomości - obręb Kromołów.pdf

Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta 1..pdf

Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta 2..pdf

Zmiana terminu rozatrzenia wniosku Starosty Powiatu Zawiercianskiego.pdf

Wniosek radnego Dariusza Kurka o zamknięcie dyskusji.pdf

Udzielenie Prezydentowi Miasta wotum zaufania.pdf

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu za 2019 r..pdf

Udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 2019 r..pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane