Zawiercie

strona główna wróć

Protokoły z głosowania na sesji w dniu 29 stycznia 2020 r. 2020-02-03 Referat Biura Rady

wyślij na e-mail

Protokoły z głosowania na sesji w dniu 29 stycznia 2020 r.

protokoły z głosowania

protokoły

protokoły z głosowania

protokol_glosowania_29-01-2020 - 4 Zmiana na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie porządku obrad polegająca na przeniesieniu z....pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 5 Zatwierdzenie porządku obrad..pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 6 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu - DRUK...pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 7 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej....pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 8 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z....pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 9 Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.- DRUK NR 295..pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 10 Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r..pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty dotacji przypadającej na jednego pracownika oraz....pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII15511 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30....pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 13 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania....pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 14 Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „zasady i warunki sytuowania....pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX25916 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26.....pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 16 Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków Komunikacyjnych na terenie Gminy...pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 17 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy.pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 18 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania.pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 19 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do następujących osiedli i sołectwa na terenie....pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 20 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zawiercie do Związku Miast Polskich.pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 21 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Zawiercie z Jurajskiej Organizacji Turystycznej....pdf

protokol_glosowania_29-01-2020 - 22 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Zawiercie do Rady Społecznej....pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane