Zawiercie

strona główna wróć

Protokoły z głosowania na sesji w dniu 26 lutego 2020 r. 2020-02-27 Referat Biura Rady

wyślij na e-mail

Protokoły z głosowania

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji.pdf

Zatwierdzenie porządku obrad.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020r..pdf

Uchwała w sprawie zmiany WPF 2020 - 2027.pdf

uchwała w sprawie Regulaminu czystości.pdf

Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych.pdf

Uchwała w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciela.pdf

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej.pdf

Wyślij na e-mail.

* pola wymagane